PAUL SMULDERS

imgres-3

(f 1962) har skabt en ny serie af værker som er konstant eksperimenterende og evigt afsøgende nye muligheder i maleriet Der er skarp kontrast mellem grundens udflydende farver, og de ovenpå liggende transferprint med urbane motiver Grænsen mellem print og maling bliver udvisket når motiverne bliver indarbejdet i maleriet Dermed bliver billedfladen for beskueren en del af en større og utømmelig fortælling

Paul Smulders’ malerier afspejler den omgivende verden, hvor mennesket er en lille brik i et langt større sammensat spil, og hvor menneskets handlinger kan tolkes på flere niveauer Paul Smulders’ pastose malerier fortæller også forskellige historier alt efter om beskueren er tæt på eller langt fra maleriet Kunstnerens urbane scene sætter det ansigtsløse menneske ind i sammenhænge, hvor figurerne ikke altid har et valg, men er del af noget større.

Paul Smulders website: www.paulsmulders.com

VENLIGST UDLÅNT AF GALLERI NB VIBORG

KØB: TLF. 40508784

Skriv et svar