BORGERMØDE “STOREGADE-TARM”

UDVIKLING AF TARM MIDTBY

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE OM STOREGADES FREMTID m.m.

 • Tarm Handelsforening
 • Tarm Udviklingsforum
 • Skjern-Tarm Håndværker- og Industriforening
 • Mejeriet
 • Kunstforum 6880

VORES PROBLEM:
EN BY BLIVER FØRST OG FREMMEST BEDØMT PÅ, HVORDAN HOVEDGADEN SER UD

TEMA:

 • Samfundsudviklingen har og vil fremadrettet, med rivende hastighed, udfordre Tarms bymidter

PROBLEM / BAGGRUND:

 • Byens ansigt udadtil står i dag med sår og ar omkring funktion og æstetik, som signalerer fortid – noget, der var engang … Visuelt udmøntet i tomme butikker og mangelfuld vedligeholdelse, relateret til utilstrækkelige indtægtsmuligheder: Et problem, som også større bysamfund er ramt af. Erfaring og forskning viser, at denne udvikling kun vil eskalere.

FREMTIDSFORSKNINGEN FORTÆLLER OS:

 • at forbrugeren kun vil gå ind ad én dør, når der købes ind til dagligdagen – oveni: Nethandlen vokser med stigende hastighed

Det syn, som efterlades, er tomme butikker, hvilket naturligt signalerer tilbagegang og forladthed – ET STED, HVOR FREMTIDEN IKKE FINDES

DET MEDFØRER

at lysten til at flytte til Tarm er lille

at lysten i familie til at investere i og omkring Tarm er begrænset

at muligheden for at optage lån er lille. Långivning er risikofyldt for långiveren, hvorfor långiver naturligt er tilbageholdende

at ejendomsværdierne i og omkring byen falder

at virksomhedernes muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, som kunne overveje at bosætte sig i eller omkring byen, er lille

–DET SKAL VI GØRE NOGET VED – OG DET KAN VI, NÅR VI STÅR SAMMEN


VISION:

EN BY, HVOR LYSTEN TIL AT INVESTERE OG BO VOKSER

– en by, vi kan være stolte af.
– en by, vi gerne viser frem.
– en by, hvor udflugtsbusserne stopper op.

 

En levende og attraktiv hovedgade, hvor mennesker trives og værdigrundlaget er KVALITET

 • en Storegade, der udstråler fremtid og udvikling gennem nye funktioner og et nyt udseende
 • en Storegade, hvor alle ejendomme er i drift
 • en Storegade, præget af tidernes mangfoldige bygningsarkitekturer, som på smuk vis tilpasser sig nutiden, udmøntet i arkitektonisk respekt for ejendommenes oprindelige arkitektur
 • en Storegade præget af det grønne, udmøntet gennem facadebeplantning og grønne forhaver: ”DEN GRØNNE BY”
 • en Storegade med et sammenhængende farvevalg, der skaber stil og klasse og giver byen sin egen unikke PROFIL
 • en Storegade , hvor kunst og kultur indgår som et væsentligt element i bybilledet og derfor bidrager til oplevelser
 • en Storegade med et overdækket kulturelt ”mødested”, et kunstværk, ”KULTURTAGET”: Et unikt symbol, placeret på byens nye torv
 • En Storegade med en grøn korridor til markedspladsen, ” STRANDEN”, som inviterer de tusindtallige markedsgæster op til bymidten Stranden, – et sted hvor børnene kan bade og hvor kajakken lægger til

DEN GRØNNE BY

grone-by

STOREGADE FØR:

storegade-for-1

storegade-for-2

for-3

STOREGADE EFTER:

storegade-efter

efter-2

efter-3

FOR – BEPLANTNING

planterMUR – BEPLANTNING

storeplanter

STRANDEN

stranden

SKULPTURER I TARM – 2014

skulpturer-i-tarm

KULTURTAGET

kulturtaget-TarmHAR VI ANDRE FORSLAG OMKRING MIDTBYEN – FREMADRETTET?

DET GAMLE RÅDHUS –TØMMERPLADSEN-POSTHUSET-STATIONEN-STOLEFABRIKKEN…..?

midtbyen

nyt-centrum

 

HVAD GØR VI?

HANDLING / OPGAVER

Tilpasning af den nuværende lokalplan, så den rummer mulighed for visionens gennemførelse og derfor rummer:

 • mulighed for etablering af såvel erhverv som boliger i gadeniveau uden begrænsninger på strækningen fra Tarm Bybæk til Apoteker Rasmussens Plads (nord)
 • mulighed for etablering af grønne fortove fra Lønborgvej til Baunbækvej (syd)
 • retningslinjer for et sammenhængende farvevalg omkring nuværende og fremtidige malede overflader
 • retningslinjer for grønne fortove
 • krav til arkitektur ved evt. indretning af boliger i gadeniveau samt udvendige tilpasninger over gadeniveau
 • mulighed for forbindelse til markedspladsen, som skitseret i projektforslag ”STRANDEN”
 • ulighed for kulturoverdækning, (”KULTURTAGET SKJERN-TARM”) placeret tværs over gaden foran Bechs Hotel og i Skjern foran Pakhuset i Skjern
 • Projektet indgår som en del af visionen ”MASTERPLAN SKJERN-TARM”
 • Økonomisk retter dette projekt sig mod de midler, kommunalbestyrelsen har afsat til projekt ”MASTERPLAN SKJERN-TARM”.
 • projektet er i overensstemmelse med ønsket om øget folkelig aktivitet i bymidten.

Trafiksikkerhed – evt. ved indførelse af 30 km zone fra banen til Lønborgvej.

30 km zonen, vil passe fint til visionen om et attraktivt bomiljø og vil samtidig passe godt til projekt

”KULTURTAGET SKJERN-TARM”

 • Økonomisk passer 30 km zonen også godt til kommissoriets påpegning af, at der skal disponeres økonomisk fornuftigt, i et samarbejde med grundejerne.

Kontaktadresser til forslag og ideer:

it@icit.dk – Per Østergaard (Tarm Handelsforening, formand)

mail@gunnarthorup.dk (Kunstforum 6880)